Mangapolis à Angoulême

Après Maison d’architectrure de Poitiers

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Propose à Angoulême, l’exposition

Mangapolis : la ville chinoise contemporaine dans la manga

Jusqu’au 7 octobre 2012

Sont présentées des œuvres de

Adachi Mitsuru – Akiyama George –Arai Hideki 
Frédéric Boilet – Florent Chavouet 
Eiji Otsuka et Sho-U Tajima 
Emmanuel Guibert – Fujisawa Tooru 
Fukumoto Nobuyuki & Kawaguchi Kaiji 
Hanakuma Yûsaku – Harold Sakuishi 
Hashimoto Izō & Tanaka Akio 
Hôjô Tsukasa -Higa Susumu –Igarashi Daisuke 
Kuroda Io -Manabe Yohji –Suehiro Maruo 
Lars Martinson -Mase Motorô – Matsumoto Taiyô 
Mochizuki Minetarô – Nananan Kiriko 
Otomo Katsuhiro – Takahashi Hiroshi 
Takaya Natsuki – Toyoda Tetsuya 
Urasawa Naoki  – Wakasugi Kiminori 
Yokoyama Yûichi –Yusaku Hanakuma –Yazawa Ai

Vidéo Culture Box de l’exposition de Poitiers

 

 Kawaguchi Kaiji Fukumoto Nobuyuki 

Mégapolis

Mégapolis